Thể loại

Địa Điểm

5 posts
Du LịchĐịa Điểm

Thành phố Huế có bao nhiêu phường?

Thành phố Huế có bao nhiêu phường? – Tổng diện tích: 70,67 km2 (theo niên giám thống kê năm 2015). – Dân số: 354.124 người (theo niên giám thống kê năm 2015). – Mật độ dân số: 5.011 người/km2 – Vị…