Ở Huế có những cây cầu bắc qua sông Hương, được xây dựng ở các thời kỳ khác nhau

  • Cầu Tràng Tiền được xây dựng dưới thời Pháp thuộc, năm 1897.
  • Cầu Phú Xuân được xây dựng dưới thời kháng chiến chống Mỹ, năm 1970.
  • Cầu Dã Viên được xây dựng dưới thời nước CHXHCN Việt Nam, 2012.
  • Cầu Tuần cùng với tuyến đường tránh Huế được khởi công xây dựng vào năm 2001, hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm 2003
  • Cầu chợ Dinh tổng mức đầu tư là 65,2 tỷ đồng, được xây dựng từ tháng 9 năm 2000 và thông xe vào ngày 28 tháng 4 năm 2003.
  • Ngoài ra, trong tương lai sẽ có cầu Nguyễn Hoàng bắc ngang dòng sông Hương thơ mộng