Thành phố Huế có bao nhiêu phường?

 • Tổng diện tích: 70,67 km2 (theo niên giám thống kê năm 2015).
 • Dân số: 354.124 người (theo niên giám thống kê năm 2015).
 • Mật độ dân số: 5.011 người/km2

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Huế đã góp sức mình cùng cả nước, xây đắp nên truyền thống “tiến công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường”, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố anh hùng” mà nhà nước đã phong tặng. Tháng 12 năm 1993, Huế trở thành thành phố đầu tiên của Việt Nam có quần thể kiến trúc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Mười năm sau, Nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO công nhận là kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại đầu tiên ở Việt Nam.

Tất cả đã tạo nên một nền tảng vững chắc cho Huế phát triển toàn diện, xứng đáng là trung tâm chính trị – kinh tế, văn hóa – xã hội và khoa học – kỹ thuật của tỉnh. Với vai trò là trung tâm đa chức năng: Trung tâm văn hóa du lịch, trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, trung tâm y tế chuyên sâu…Huế được Chính phủ công nhận là đô thị loại một, là đô thị trung tâm cấp quốc gia có vai trò là trung tâm động lực của khu vực trọng điểm kinh tế miền Trung.

Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp, thành lập các phường, thành phố Huế có

 • Diện tích: 265,99 km2 diện tích tự nhiên
 • Quy mô dân số 652.572 người
 • 36 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 2
  • 9 phường
  • 07 xã. Thành phố Huế giáp huyện Phú Vang, huyện Quảng Điền, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và biển Đông.

– Vị trí địa lý:

 • Phía Đông và phía Nam giáp Thị xã Hương Thủy
 • Phía Tây giáp Thị xã Hương Trà
 • Phía Bắc giáp Thị xã Hương Trà và huyện Phú Vang

Thành phố Huế có 36 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 29 phường:

 • Phường An Cựu,
 • Phường An Đông,
 • Phường An Hòa,
 • Phường An Tây,
 • Phường Đông Ba,
 • Phường Gia Hội,
 • Phường Hương An,
 • Phường Hương Hồ,
 • Phường Hương Long,
 • Phường Hương Sơ,
 • Phường Hương Vinh,
 • Phường Kim Long,
 • Phường Phú Hậu,
 • Phường Phú Hội,
 • Phường Phú Nhuận,
 • Phường Phú Thượng,
 • Phường Phước Vĩnh,
 • Phường Phường Đúc,
 • Phường Tây Lộc,
 • Phường Thuận An,
 • Phường Thuận Hòa,
 • Phường Thuận Lộc,
 • Phường Thủy Biều,
 • Phường Thủy Vân,
 • Phường Thủy Xuân,
 • Phường Trường An,
 • Phường Vĩnh Ninh,
 • Phường Vỹ Dạ,
 • Phường Xuân Phú

và 7 xã:

 • Hải Dương,
 • Hương Phong,
 • Hương Thọ,
 • Phú Dương,
 • Phú Mậu,
 • Phú Thanh,
 • Thủy Bằng.